SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Discussions en Soninké

Modérateurs: Moderatrices du Forum des Filles Soninkara, Moderateurs Soninkara

SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Messagepar demba soumaré » Sam Sep 09, 2006 11:50 am

Saasa sooninkaaxun geri dingira be, xenqo taxa sooninko nda.be su giri ni i naxaanen siiti. kuudo sooninkaaxu laaga telle kaane moxo be.

AN XANNE NSAFA NMAARENME

SOONINKE RENME AN XANNE NSAFA

WAGADU RENME AN XANNE NSAFA

AN KE DANBE SIRE NA MAXA SANKU

KUUDO KOMAAXU KACCE NA KUTTI BAKKA AN XANNE

Sooninke renme, sefe su saage sefene abada nkitaabu nya noxo. i ga nyaana wagadu jiida nda yi,dunwere yi a ga tenwini katta kiyin wa. a xura nga sanqini duna kanpo naxati yi. in maaren sooninke, an be ga tini nti. nti dangiyen palle, an na an xanne nsafa. selli an ga mulla kumaaxu kacce na kutti bakka an xanne nwa.

FANXE DO AN XANNE NWA

Baaba an ga katta woloxini jama su yi, an ga katta du woloxini wandi xille su yi.maxa mungu na nti xanne kee be an gada sugu, xanne ke wurugiye nwajibinte nna an nya kanma. tuguti ke renme be an lenme ga ni, a ni xanne ke tuwaaxu kitta an nya maxa
Na a wuttu gelli an ka, ma an masala noquni. i na tu ya na nti an ke ni sooninke ya,sooninke ga da an saara.an gada sooninke saara,ken xa ga sooninke saarana.ma duna ga ngiri.alla gan na sooninkaaxu deni kaane 8)
le bienfait ne jamais perdu, et le mal acqui ne profiteras jamais
demba soumaré
Madi Kaama tuguné
Madi Kaama tuguné
 
Messages: 184
Enregistré le: Mer Sep 06, 2006 7:02 pm
Sexe: Garçon

SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Soninkara
 

Messagepar doudou » Sam Sep 09, 2006 1:18 pm

Demba,
An da toηu ko. Sowoye daga soninko daηa, i remun saage xaraηa. Xa iremu ma i yime xanen xara. A na yirigana an kiti doromu ña, ku beni raga soninkan xane safana.

Ke site deberi kuu do na Soninkan xane ña wurigi. An da giri alla ya su, ma noqu ga ña site ke, soninkan safanden baane ya ga ñaana a noxo.
Soro xooro diηa, Soke xooro koñore.
Soro xooro diηa, Selihe xooro manjare.
Soro xooro diηa, Yeliηe, xooro kardige.
Soro xooro diηa, Tumujo xooro boloone
Baañanke diηa, Taabonke diηa,
Woynanke diηa, Woytanke diηa,
Xirjonke diηa, Makkanke diηa
Avatar de l’utilisateur
doudou
Doudou
Doudou
 
Messages: 1409
Enregistré le: Ven Juil 21, 2006 5:26 pm
Localisation: Où serai-je ?...
Sexe: Garçon

Re:

Messagepar Mariame Cissé » Lun Juin 23, 2008 4:30 am

doudou a écrit:Demba,
An da toηu ko. Sowoye daga soninko daηa, i remun saage xaraηa. Xa iremu ma i yime xanen xara. A na yirigana an kiti doromu ña, ku beni raga soninkan xane safana.

Ke site deberi kuu do na Soninkan xane ña wurigi. An da giri alla ya su, ma noqu ga ña site ke, soninkan safanden baane ya ga ñaana a noxo.

an da guiri alla ya su
Cisséla
Avatar de l’utilisateur
Mariame Cissé
Madi Kaama naxando
Madi Kaama naxando
 
Messages: 442
Enregistré le: Mar Fév 05, 2008 7:38 pm
Localisation: Seattle, Wa
Sexe: Fille

Re: SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Messagepar hamidou 94200 » Lun Oct 27, 2008 7:45 pm

XALLELA XORI TORRATAXAWA NKE TOXO NI HAMIDU ISA GANDEGA NGA BANKA GIDIMAXA SIRIMULLU ANI DEMA SONIKAXANE
hamidou 94200
Mukke
Mukke
 
Messages: 1
Enregistré le: Lun Oct 27, 2008 7:18 pm
Sexe: Garçon

Re: SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Messagepar fatou » Mar Oct 28, 2008 10:58 am

hamidou 94200 a écrit:XALLELA XORI TORRATAXAWA NKE TOXO NI HAMIDU ISA GANDEGA NGA BANKA GIDIMAXA SIRIMULLU ANI DEMA SONIKAXANE

o yan doukou anna li on goligna soninkakhou dangha.
Avatar de l’utilisateur
fatou
Modos
Modos
 
Messages: 1067
Enregistré le: Jeu Nov 23, 2006 5:08 pm
Sexe: Fille

Re: SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Messagepar demba soumaré » Jeu Mar 12, 2009 9:14 am

pourquoi le soninke cours toujour pour gagné beaucoup d'argent, mais il veulle jamais apprendre a lire,
le bienfait ne jamais perdu, et le mal acqui ne profiteras jamais
demba soumaré
Madi Kaama tuguné
Madi Kaama tuguné
 
Messages: 184
Enregistré le: Mer Sep 06, 2006 7:02 pm
Sexe: Garçon

Re: SOONINKA NXANNE.YAALI XILLI TANA YA NXAWA SIKKI BA.O DANWA

Messagepar Mariame Cissé » Ven Mar 13, 2009 6:56 am

demba soumaré a écrit:pourquoi le soninke cours toujour pour gagné beaucoup d'argent, mais il veulle jamais apprendre a lire,

fifin diopé yilléné. soninka lemmoun sagué tellé université
Cisséla
Avatar de l’utilisateur
Mariame Cissé
Madi Kaama naxando
Madi Kaama naxando
 
Messages: 442
Enregistré le: Mar Fév 05, 2008 7:38 pm
Localisation: Seattle, Wa
Sexe: Fille

Les non soninkés qui parlent soninké

Messagepar gasbakel » Jeu Mar 19, 2015 8:25 pm

gasbakel
Mukke
Mukke
 
Messages: 9
Enregistré le: Jeu Mar 19, 2015 1:27 pm
Localisation: Paris
Sexe: Garçon


Retourner vers Parlons Soninké

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités